Treballa amb nosaltres
Català    Español    Français

Planta de formigó

Cada edificació o construcció necessita un tipus de formigó. És per això que nosaltres li oferim aquell que li escaigui millor.

Formigons estructurals segons EHE: Formigó en massa (HM), Formigó armat (HA), Formigó amb fibres de propilè.
Formigons no estructurals: Formigons de neteja i d’ús no estructural.
Grava ciment: Per fer capes granulars.
 
FORMIGONS ESTRUCTURALS SEGONS EHE

RELACIÓ AIGUA / CIMENT I MÍNIM CONTINGUT DE CIMENTRESISTÈNCIES MÍNIMES COMPATIBLES AMB ELS REQUISITS DE DURABILITATFORMIGONS NO ESTRUCTURALSGRAVA CIMENT SC-20