Treballa amb nosaltres
Català    Español    Français

Altres serveis

Aridform Miquel és una empresa que realitza enderrocs i demolicions. La seva activitat engloba tot tipus d’obra civil així com industrial. Fa obres tant en grans edificis com en naus industrials, camps de futbol, hospitals i un llarg etcètera.

Així mateix gestiona tots els residus provinents de les demolicions incloent les que continguin fibrociment.

Des dels seus inicis l’adquisició de nova tecnologia, la seva versatilitat, la preocupació per la seguretat de les persones i l’aposta pel desenvolupament sostenible han estat els seus principals pilars.

A més del medi ambient, el principal beneficiari d’aquesta activitat és el client ja que Aridform Miquel pot instal·lar plantes mòbils de reciclar a la mateixa obra, facilitant així el compliment de les normatives i estalviant costos de transport de residus de la construcció i cànons d’abocament. D’aquesta manera es facilita in situ un material de gran utilitat per a usos posteriors (replè, voreres, nivells...).