Treballa amb nosaltres
Català    Español    Français

Documentació

Aquest document es formalitza en cada lliurament de residus de la construcció al gestor. El transportista haurà de lliurar-lo especificant el productor, l’obra i la quantitat de residus.
Document de seguiment de residus de la construcció
DOCUMENT

Descarregar document Word