Treballa amb nosaltres
Català    Español    Français

Desmuntatge, recollida i transport d'amiant

D'acord amb l’ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer, l’amiant o els materials dels quals se’n desprenguin fibres o que en amiant s’hauran d’emmagatzemar i transportar en embalatges tancats apropiats i amb etiquetes reglamentàries que indiquin que contenen amiant.

Els residus seran agrupats i transportats fora del lloc de treball tan aviat com sigui possible en els corresponents embalatges tancats i amb etiquetes que n’indiquin el contingut, d’acord amb el que s’indica al RD 1406/1989, de 10 de novembre.

El transport, fet pel gestor autoritzat (Codi transportista: T2574), es durà a terme d’acord amb la legislació de transports de mercaderies perilloses. El tractament i l’eliminació dels residus i els criteris per a la seva admissió en abocadors seguirà la normativa mediambiental que sigui d’aplicació.

CODI DE TRANSPORT D'AMIANT
NÚM. T2574
Fem servir cookies, tant pròpies com de tercers, per millorar la seva experiència online i recollir informació estadística sobre la seva navegació. En continuar utilitzant aquesta web està acceptant la instal·lació i l'ús de cookies. Més informació a política de cookies